Home Blog BĐS Bảng tra chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định 79/qđ-Bộ Xây Dựng ngày 15/02/2017

Bảng tra chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định 79/qđ-Bộ Xây Dựng ngày 15/02/2017

by duansunshinecitysaigon1@
bảng tra chi phí qlda và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định 79/qđ-bxd ngày 15/02/2017

Hiện nay, với sự bùng nổ của ngành xây dựng, các công trình mọc lên như nấm. Tất cả các dự án lớn nhỏ được các nhà đầu tư lên kế hoạch với các dự tính khá kỹ lưỡng. Tuy nhiên, để tránh khỏi những sai lệch không đáng có, bộ xây dựng đã đưa ra bảng tra chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định 79/qđ-Bộ Xây Dựng ngày 15/02/2017. Các bạn cùng theo dõi để biết chi tiết hơn nhé!

Các trường hợp áp dụng định mức chi phí quản lý dự án

bảng tra chi phí qlda và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định 79/qđ-bxd ngày 15/02/2017

Các trường hợp áp dụng định mức chi phí quản lý dự án

Khi quyết định số 79/QĐ-BXD đưa ra ngày 15/02/2017. Các nhà đầu tư xác định được các chi phí quản lý dự án trong toàn bộ số tiền chi phí cho công trình dự án. Những chi phí được tính từ thời điểm nhà đầu tư bắt đầu đến kết thúc công trình.

Những chi phí theo quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 bao gồm các khoản lương của cơ quan quản lý công trình. Ngoài ra, còn có tiền lương cho người lao động, tiền phụ cấp, tiền thưởng, tiền bảo hiểm, …Đặc biệt, các chi phí khác như chi cho đào tạo nâng cao năng lực của các cán bộ và công nhân. Hơn nữa các chi phí cho các cán bộ công tác, sửa chữa, mua các trang thiết bị. Tất cả các khoản đều được cho vào bảng định mức chi phí.

Cách tính chi phí dự án như sau: lấy tỷ lệ % chi phí đã được công bố * chi phí thiết bị(không tính VAT). 

Ngoài ra, cách tính chi phí quản lý dự án tính như sau: lấy định mức tỷ lệ phần trăm*chi phí xây dựng và trang thiết bị của công trình.

Đối với chi phí quản lý dự án từ lúc khởi công được tính bằng dự kiến phù hợp với khâu chuẩn bị đầu tư. Ngoài ra, chi phí dự án giai đoạn này là phần chi phí quản lý dự án tính theo định mức quản lý dự án. Nếu dự án sử dụng máy móc chuyên môn, chi phí được điều chỉnh với hệ số k=0.8

bảng tra chi phí qlda và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định 79/qđ-bxd ngày 15/02/2017

Cách tính chi phí dự án đầu tư xây dựng

Đối với trường thuê tư vấn quản lý dự án thì chi phí thuê được tính trên sự thống nhất giữa hai bên chủ đầu tư và chủ nhà thầu. Do đó, chi phí này cộng với chi phí quản lý dự án không vượt quá mức công bố theo quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017.

Đối với các dự án tại vùng khó khăn như vùng sâu vùng xa, hải đảo thì Bộ Xây Dựng điều chỉnh với hệ số k=1.35. Với các tỉnh thành phố điều chỉnh mức k=1.1. Đối với những dự án chi phí thiết bị lớn hơn 50% tổng chi phí xây dựng và trang thiết bị đầu tư. Được duyệt điều chỉnh định mức chi phí quản lý dự án với hệ số 0.8.

Việc quản lý dự án là trách nhiệm của chủ đầu tư thì chủ thầu đó được hưởng một phần chi phí cho quản lý dự án. Chi phí chủ thầu thực hiện các việc quản lý dự án do hai bên thỏa thuận. Nó được trích từ nguồn kinh phí quản lý dự án.

Định mức chi phí quản lý dự án xác định theo công thức sau:

Bảng tra chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định 79/qđ-Bộ Xây Dựng ngày 15/02/2017

Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi

bảng tra chi phí qlda và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định 79/qđ-bxd ngày 15/02/2017

Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Đối với định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thiết lập theo bảng bên dưới. Công việc này là tư vấn đầu tư các công trình xây dựng mà chủ thầu phải làm. Nếu thuộc chi phí của nhà nước thì được lập báo cáo khả thi duyệt dưới quyết định của thủ tướng hoặc Quốc hội.

Đối với dự án không thuộc chi phí của nhà nước sẽ được lập báo cáo này và nộp lên nhà đầu tư để phê duyệt nhưng vẫn áp dụng theo nguyên tắc.

 

Loại công trình Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)
≤ 15 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000 30.000
Dân dụng 0,668 0,503 0,376 0,240 0,161 0,100 0,086 0,073 0,050 0,040 0,026 0,022
Công nghiệp 0,757 0,612 0,441 0,294 0,206 0,163 0,141 0,110 0,074 0,057 0,034 0,027
Giao thông 0,413 0,345 0,251 0,177 0,108 0,071 0,062 0,053 0,036 0,029 0,019 0,016
Nông nghiệp và phát triển nông thôn 0,566 0,472 0,343 0,216 0,144 0,096 0,082 0,070 0,048 0,039 0,025 0,021
Hạ tầng kỹ thuật 0,431 0,360 0,262 0,183 0,112 0,074 0,065 0,055 0,038 0,030 0,020 0,017

 

Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật

bảng tra chi phí qlda và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định 79/qđ-bxd ngày 15/02/2017

Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật

Đối với định mức chi phí lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật đã được thiết lập theo bảng bên dưới. Báo cáo này này là tư vấn đầu tư các công trình xây dựng mà chủ thầu phải làm. Nếu thuộc nguồn vốn của nhà nước thì được lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật khả thi duyệt theo thông tư của bộ xây dựng.

Đối với dự án không thuộc chi phí của nhà nước sẽ được lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật này và nộp lên nhà đầu tư để phê duyệt nhưng vẫn áp dụng theo nguyên tắc.

Loại công trình Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)
≤ 15 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000 30.000
Dân dụng 1,114 0,914 0,751 0,534 0,402 0,287 0,246 0,209 0,167 0,134 0,102 0,086
Công nghiệp 1,261 1,112 0,882 0,654 0,515 0,466 0,404 0,315 0,248 0,189 0,135 0,107
Giao thông 0,689 0,628 0,501 0,393 0,271 0,203 0,177 0,151 0,120 0,097 0,075 0,063
Nông nghiệp và phát triển nông thôn 0,943 0,858 0,685 0,48 0,361 0,273 0,234 0,201 0,161 0,129 0,100 0,084
Hạ tầng kỹ thuật 0,719 0,654 0,524 0,407 0,280 0,211 0,185 0,158 0,127 0,101 0,078 0,065

 

Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị 

Cũng như các mục bên trên, đối với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần lập báo cáo như bên dưới. 

Đối với các công trình có nguồn vốn nhà nước thì lập báo các chi phí xây dựng và chi phí thiết bị các cấp chính quyền có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các công trình không thuộc nguồn vốn nhà nước sẽ được chủ đầu tư quyết định nhưng vẫn theo nguyên tắc.

TT Loại công trình Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)
≤ 1 3 7 < 15
1 Công trình dân dụng 6,5 4,7 4,2 3,6
2 Công trình công nghiệp 6,7 4,8 4,3 3,8
3 Công trình giao thông 5,4 3,6 2,7 2,5
4 Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 6,2 4,4 3,9 3,6
5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 5,8 4,2 3,4 3,0

Trên đây là những bảng tra chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định 79/qđ-Bộ Xây Dựng ngày 15/02/2017. Hy vọng các bạn có thể tham khảo để phục vụ cho công việc đầu tư xây dựng đúng theo quy định.

You may also like

Để lại bình luận